Integritetspolicy

Informerar dig om våra policyer för insamling, användning och utgivande av personuppgifterVärmeverket ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen varmeverket.com och den mobila appen kopplad till denna("Tjänsten").Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och utgivande av personuppgifter när du användervår tjänst och de val du har associerat med den informationen.Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner duinsamling och användning av information i enlighet med denna policy.

Dataskyddsombud (Data Controller)

Du som registrerad har rätt att få tillgång till dina uppgifter som lagras hos oss. Dessutom kan du när som helst hävda dinarättigheter till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen eller rätten till invändningar. Detta gäller även dinrätt att ta emot dina data i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller (om tillämpligt) att begära överföringtill en annan ansvarig person (dataportabilitet). Du kan motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter om dinapersonuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål och/eller på grundval av legitima intressen enligt art. 6 (1) fGDPR i den mån det finns skäl till detta till följd särskild situation. Om du har gett oss dina personuppgifter på grundval avett samtycke kan du dra tillbaka samtycket när som helst i framtiden.För att utöva dessa rättigheter, ta kontakt med oss:E-post data@varmeverket.com

Dina rättigheter

Dataskyddsombud är Benjamin Smith, Bredängsvägen 203, 12734 Skärholmen. Dataskyddsombudet för varmeverket.comkan nås via e-post till data@varmeverket.com. Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud direkt om du har några frågorom dataskyddslagstiftningen eller om dina rättigheter som registrerad.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Personlig data

När vår tjänst används, kan vi be dig att ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontaktaeller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera:
* Cookies och användningsdata
* Förnamn och efternamn
* Telefonnummer
* E-postadress

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten viaeller via en mobil enhet ("Användningsdata").Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som datorns IP-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna ivår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare ochandra diagnostiska data.

Cookied & Spårningsdata

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsarefrån en webbplats och lagras på din enhet.Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas.Exempel på cookies vi använder:

* Sessionskakor. Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.
* Preferenskakor. Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
* Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor för säkerhetsändamål.

Användning av data

Insamlad data används för olika ändamål:
* Att tillhandahålla och underhålla tjänsten
* För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
* För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
* Att tillhandahålla kontakt med våra användare
* Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten
* För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till och underhållas på datorer utanför ditt land eller annan jurisdiktion där lagstiftningen om dataskydd kan skilja sig från den från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför EU och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till EU och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen.

Vi vidtar åtgärder som behövs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med dennaIntegritetspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det intefinns tillräckliga garantier, inklusive säkerhet, för din data och annan personlig information.

Utlämnande av data

Juridiska krav

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter om sådan åtgärd är nödvändig för att:
* Att följa en rättslig skyldighet
* För att skydda och försvara vår organisations rättigheter eller egendom
* För att förhindra eller utreda eventuella felaktigheter kopplat till tjänsten
* För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
* För att skydda organisationen mot rättslig utsatthet

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och privatpersoner för att möjliggöra vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), för atttillhandahålla Tjänsten för våra räkning, för att utföra Tjänsterelaterade åtgärder eller för att hjälpa oss att analysera hurvår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och ärskyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Webflow

Webflow är en tjänst från Webflow Inc. som vi använder för att driva vår webbsida. För detta ändamål kan Webflow behövabehandla dina data, bland annat IP adress, på servrar i USA.

Bubble.io

Bubble är en tjänst från Bubble.io som vi använder för att driva vår mobila app. För detta ändamål kan Bubble behövabehandla dina data, bland annat IP adress, på servrar i USA.

Vultr

Vultr är serverleverantören som driftar vissa av våra servrar. När du använder Tjänsten innebär det att Vultr behandlardina data, inklusive IP-adress, för vår räkning. Vi använder uteslutande Vultrs datacenter i Stockholm.

Digitalocean

Digitalocean är serverleverantören som driftar våra huvudservrar. När du använder Tjänsten innebär det att Digital ocean behandlar dina data, inklusive IP-adress, för vår räkning. Vi använder uteslutande Digitaloceans datacenter inom EU området.

UNPKG

unpkg.com är en global nätverksleverantör för programkod ("script") som Tjänsten använder för utökade funktioner. Fördetta behandlar unpkg.com uppgifter om din enhet, webbläsare inklusive IP-adress.

Google Fonts

Google Fonts är en tjänst från Google för att visa utvalda typsnitt på den här webbplatsen. För detta ändamål kan Googlebehandla dina uppgifter (inklusive IP-adressen) på servrar i USA.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer meddela dig via e-post innan ändringar träder i kraft och vad de innebär. Vi kommer även att lägga upp den nya integritets policyn på den här sidan tillsammans med datum för när den träder i kraft.Granska gärna vår integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:
E-post: data@varmeverket.com
Stockholm, Sverige. 2022-04-26.

Download our pirvacy policy here